ATIK SULARIN TARIMSAL SULAMADA KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında ve ilgili kurum temsilcileri katılımlarıyla gerçekleştirilen atık suların tarımsal sulamada kullanımına ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.
Kilis Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının tarımsal sulamada kullanılması amacıyla dezenfeksiyon üniteleri ile temin edilen suların 6.000 m3’lük regülasyon deposunda biriktirilmesi ve bu suyun Arpakesmez ve İnanlı köylerine ait ilk etapta 279, sonraki etapta ise 194 hektarlık alanın basınçlı borulu sistemle sulanması hedeflendi.
Başkan Bilecen konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu projeyi destekliyor ve tarımsal sulamada atık suların yeniden kullanılmasının hem çevresel sürdürülebilirlik hem de su kaynaklarının verimli kullanımı açısından büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bu toplantıda alınan kararların, bölgedeki tarımsal üretimi olumlu yönde etkileyeceğine ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.