Kilis’in İlçeleri

Elbeyli :

Cumhuriyetin ilk yıllarında Suriye’nin Carablus kazasına bağlı bir köydür. 1931 yılında köy olarak Kilis ilçesine bağlanan Elbeyli 1946 yılında ilçe olan Oğuzeli’ne bağlanmış ardından ilçe konumuna kavuşarak Kilis iline bağlanmıştır. Suriye sınırına komşu olan ilçenin güneyinde Suriye, kuzeyinde Gaziantep, doğusunda Gaziantep’e bağlı Oğuzeli ilçesi, batısında ise Kilis bulunmaktadır. 23 köy ve bu köylere bağlı 24 mezrası bulun ilçe; Kilis’e 35 km, Gaziantep’e 55 km uzaklıktadır.


Musabeyli :

1995 yılında Kilis ‘in il olmasıyla 46 köyüyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. Kuzeybatısında Gaziantep’in İslahiye ilçesi, Kuzeydoğusunda Gaziantep, güneyinde Kilis, doğusunda kilisin Polateli ilçesi bulunmaktadır. Arazi genellikle engebelidir. Ova kesimi zeytinlik, bağ ve bahçeler, dağ kesimi ise genellikle meşelikler ve yabani meyve ağaçları ile kaplıdır. Kilis’e uzaklığı 33 km’dir.


Polateli :

İlk yerleşimin 1.700’lü yıllarda görüldüğü Polateli 1935 yılında nahiye, 6 haziran 1995’te Kilis’in il olmasıyla birlikte ilçe statüsüne kavuşmuştur. Polat eli ilçesinin adı köy konumunda iken sırasıyla; Ispanak, Mumbuç ve Güldüzü idi. İlçenin Kuzeyinde ve Doğusunda Gaziantep, Güneyinde Kilis batısında ise Musabeyli ilçesi yer almaktadır. İlçe merkezi 5 mahalleden oluşmuştur; Kilis’e 20 km, Gaziantep’e 35 km uzaklıktadır.