2024 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Kilis Belediye Meclisi, 2024 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısını yapmak üzere, 3/06/2024 tarihinde, saat 14:00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclis Salonu’nda toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

3- Evlendirme Memurluğu Görev ve Çalışma Yönetmeliği

4- Frıt-II Alt Finansman Anlaşması

5- Harfiyat ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Birim Fiyatları

6- Otopark Ücreti

7- Talep

8- İmar Plan Değişikliği

9- 403 Ada, 29 Parseldeki Taşınmaza İsim Verilmesi

10- Taşınmazların Satışı (17 adet)

11- İntifa Hakkının Sonlandırılması

12- Trampa(334 ada, 2 parsel, 251 ada, 13 parsel)

13- Tahsis

14- Kamulaştırma

8- Dilek, temenniler ve kapanış