Ana Sayfa Hizmet Rehberi

Hizmet Rehberi

Hizmet Standartları

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SU İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK  

Ödeme Noktalarımız

  T.C.  KİLİS BELEDİYESİ ÖDEME NOKTALARI ÖDEME NOKTALARIMIZ AÇIKLAMALAR   Belediye Vezneleri -Kilis Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Vezneler   -Kilis Belediyesi Emlak Servisi Veznesi -Nakit ve kredi kartı ile vezneden tahsilat yapılır. -Vade farkı olmaksızın tüm Bonus kredi kartlarına 12, Ziraat Maximum kredi...

Su Ve Kanalizasyon Hizmetleri Yönetmeliği

 KİLİS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kilis Belediyesi’nin su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde...

Ruhsat Rehberi

İNŞAAT RUHSATI ALMA İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir? İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir...

Evlendirme Rehberi

KİLİS BELEDİYESİNDE EVLENMEK İÇİN GEREKEN BELGELER 01-Nüfus Cüzdanı asılları ve birer adet fotokopileri. (Nüfus cüzdanları fotoğraflı ve Son medeni hali yazılı olacak) 02-4'er adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak, fotokopi geçersizdir.) 03-Sağlık Raporu alınacaktır....

Belediyeler Kanunu

  BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kanun Kabul Tarihi : 3/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25874 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER     BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR     AMAÇ     Madde 1 - Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve...