İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

S. Begüm GÜÇ
İşletme ve İştirakler Müdürü