2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  04/12/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklama
2-Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının Görüşülmesi
3-İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararının Görüşülmesi
5- Araç Alımı
6- S Plaka(Personel Servisi) İhale Edilmesi
7- 2024 Yılı 2 Nolu Ücret Tarifesi
8- İmar Plan Değişikliği
9- Hisse Satışı
10- Muhtarlar Derneğine Yer Tahsisi