BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2023 Yılı Kasım Ayı, olağan meclis toplantısı Av. Mehmet Abdi Bulut Meclis Salonu’nda Kilis Belediyesi Meclis Üyelerinin katılımıyla aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.
GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- 2024 Yılı Bütçesi
3- 2024 Performans Programı
4- Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Protokolü
5- Parka isim Verilmesi
6- Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
7- Gelir Desteği
8- Dolu Kadro İptal-İhdas
9- İmar Planının İptali ve Revize Edilmesi
10- İmar Plan Değişikliği ve Tahsis
11- İmar Planı Değişikliğine İtiraz
12- İmar Planı Değişikliği
13- Hisse Satışı
14- Taşınmaz Satışı
15- Kamulaştırma
16- Dilek, Temenniler ve Kapanış