2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  06/11/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- 2024 Yılı Bütçesi
3- 2024 Performans Programı
4- Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Protokolü
5- Parka isim Verilmesi
6- Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
7- Gelir Desteği
8- Dolu Kadro İptal-İhdas
9- İmar Planının İptali ve Revize Edilmesi
10- İmar Plan Değişikliği ve Tahsis
11- İmar Planı Değişikliğine İtiraz
12- İmar Planı Değişikliği
13- Hisse Satışı
14- Taşınmaz Satışı
15- Kamulaştırma
16- Dilek, Temenniler ve Kapanış