2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  02/10/2023 Pazartesi günü saat 10:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- MADAD Revize Alt Finansman Anlaşması İçin Başkana Yetki Verilmesi
3- İsim Verilmesi
4- Boş Kadro İptal-İhdas
5- Bu Günün Gençleri Geleceğin Meslekleri’ Projesinde Belediyemizin Yer Alması
6- Ticari Taksi Durağı Kapasite Artırımı
7- İmar Plan Değişikliği
8- Tahsis
9- Kamulaştırma
10- Hisse Satışı
11- Dilek, Temenniler ve Kapanış