2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  04/09/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Gazdaş Genel Kurul Toplantısına Görevlendirme
3- İmar Plan Değişikliği
4- Hisse Satışı
5- Kamulaştırma
6- Tescil
7- Taşınmaz Devri
8- Dilek, Temenniler ve Kapanış