2023 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  07/08/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Talebi
3- Abonelik Hizmet Ücreti Fiyat Çizelgesi
4- Özel Halk Otobüsü Taşıma Ücret Tarifesi
5- İmar Planı Değişikliği
6- Tahsis
7- İrtifak Hakkı Kurulması
8- Dilek, Temenniler ve Kapanış