2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.

 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  05/06/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- Meclis Tatil Ayının Yeniden Belirlenmesi
3- Dolu Kadro Değişikliği
4- Talep
5- İtiraz
6- İmar Planı Değişikliği
7- Hisse Satışı
8- Kamulaştırma
9- Dilek, Temenniler ve Kapanış