2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  08/05/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- 2022 Yılı Kesin Hesabı
3- Meclis Kararı Düzeltme
4- Talep
5- İmar Plan Değişikliği
6- Arsa Satışı
7- Hisse Satışı
8- Kamulaştırma
9- Dilek, Temenniler ve Kapanış