2023 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  03/04/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM

1- Encümen Üye Seçimi
2- İmar ve Diğer İşler Komisyonu Üye Seçimi
3- Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
4- Denetim Komisyon Raporunun Görüşülmesi
5- 2022 Yılı Faaliyet Raporu
6- Ücretsiz Servis Aracı Özel izin Belgesi
7- Proje ve Uygulamada Düzenlenecek Hususlar
8- İmar Plan değişikliği
9- İmar Yol Sorunu
10- Hisse Satışı
11- Takas
12- Tahsis
14- Kamulaştırma
13- Dilek, Temenniler ve Kapanış