2023 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  06/03/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Araç ve İş makinası Alımı
3-Altyapı Ekipleriyle Protokol Yapılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
4-MADAD 2. Revize Alt Finansman Anlaşması Yetki Verilmesi
5-Yer Tahsisi
6-Ticari Taksiler
7-Özel Halk Otobüsleri Kartlı Sistem İptali
8-İmar Planı Değişikliği
9-Hisse Satışı
10-Meclis Kararına İtiraz
11-Takas
12-Şartlı Bağış
13-Dilek, Temenniler ve Kapanış