2023 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  06/02/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Silindir Alımı
3- Altyapı Ekipleriyle Protokol Yapılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
4- MADAD 2. Revize Alt Finansman Anlaşması Yetki Verilmesi
5-Ticari Taksiler
6-İmar Planı Değişikliği
7-Meclis Kararı Düzeltme
8- Kamulaştırma
9- Meclis Kararına İtiraz
10- Hisse Satışı
12- Takas
12- Şartlı Bağış
13- Dilek, Temenniler ve Kapanış