2023 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2023 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  02/01/2023 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- 2023 Yılı Meclis Tatil Ayının ve Toplantı Gününün Belirlenmesi
3- Denetim Komisyonuna Üye Seçimi
4- GES Projesinin Gelir Paylaşım Modeli ile İhale Edilmesi
5- Parka İsim Verilmesi
6- 13 Adet Sokak ve Caddenin Cephe Düzenleme yapım işi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılması
7- Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi
8- Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
9- Devir Hakları
10- İmar Planı Değişikliği
11- Hisse Satışı
12- Kamulaştırma
13- Dilek, Temenniler ve Kapanış