2022 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  05/12/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM: 

1- Açılış ve Yoklama

2- 2023 Yılı Performans Programı

3- 2023 Yılı 2 Nolu Ücret Tarifesi

4- Personel Servisi (S) Plaka Yaş Sınırının Yükseltilmesi Talebi

5- Hisse Satışı

6- Hisse Takası

7- Kamulaştırma

8- Kamulaştırma Bedeli Talebi

9- Tahsisi

10- İmar Plan Değişikliği

11- İmar Planı Değişikliğine İtiraz

12- Dilek, Temenniler ve Kapanış