2022 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  07/11/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- 2023 Yılı Bütçesi
3- 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Talebi
4- Araç Devir İşlemi (06VIF95)
5- Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
6- M Plaka Destek, Devir ve Vize Ücreti
7- Özel Halk Otobüsü Taşıma Ücret Tarifesi ve Gelir Desteği
8- Kamulaştırma
9- Kamulaştırma Kararına İtiraz
10- Tahsis Kararına itiraz
11- Yer Tahsisi
12- Takas
13- Hisse Satışı
14- İmar Plan Değişikliği
15- Cami, Kur’an Kursu ve Taziye Evi Çevre Düzenlemesi
16- Dilek, Temenniler ve Kapanış