2022 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  03/10/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Plan ve Bütçe Komisyonu Karının Görüşülmesi
3-İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararının Görüşülmesi
4-Protokol İmzalanması İçin Başkana Yetki Verilmesi
5-İtfaiye Müdürlüğü’nün İç Hizmet ve Baca Temizliği Yönergeleri
6-Cephe Düzenlemesi Masraflarının Bütçeden Karşılanması
7-DSİ 205. Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Arsa Tahsisi
8-Muhdesat Çözümü Hk (1641 Ada 3 Parsel )
9-Kamulaştırma Kararına İtiraz
10-Satış
11-Tahsis
12-Taziye Evi Olarak Taşınmaz Kiralanması
13-İmar Plan Değişikliği
14-Dilek, Temenniler ve Kapanış