2022 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  05/09/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Gazdaş Genel Kuruluna Görevlendirme
3- Boş Kadro İptal-İhdası
4- Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
5- Taksi Çağrı Zilleri
6- Vidanjör Atıksu Çekimi Protokol
7- M Plaka Yıllık Vize Düzenleme Ücreti
8- Madad 2. Revize Alt Finansman Anlaşması Yetki Verilmesi
9- Muhtelif Sokak Ve Caddelerin Cephe Düzenlenmesi Projesi
10- İmar plan Değişikliği
11- Yola Terk Miktarını Hesaplanması
12- Hisse Satışı
13- Hisse Satışına İtiraz
14- Kamulaştırma
15-Dilek, Temenniler ve Kapanış