BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Belediyemiz 2022 Yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısını, Av. Mehmet Abdi Bulut Meclis Salonu’nda, Meclis Üyeleri’mizin katılımı ile aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
3- Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi
4- Borçlanma Yetkisi
5- Sayaç Ücretleri
6- Talep
7- Meclis Kararına İtiraz
8- İmar Plan Değişikliği
9- İmar Planı Değişikliğine İtiraz
10- Taşınmaz Satışı
11- Kamulaştırma
12- Hisse Satışı
13- Dilek, Temenniler ve Kapanış