2022 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  04/07/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
3- Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi
4- Borçlanma Yetkisi
5- Sayaç Ücretleri
6- Talep
7- Meclis Kararına İtiraz
8- İmar Plan Değişikliği
9- İmar Planı Değişikliğine İtiraz
10- Taşınmaz Satışı
11- Kamulaştırma
12- Hisse Satışı
13- Dilek, Temenniler ve Kapanış