KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

 

Kamuoyunda “kâğıt toplayıcıları” olarak bilinen ve herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapan vatandaşlarla ilgili 2022/6 sayılı Bakanlık Genelgesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla yayımlanmıştır. Ayrıca Kilis Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nce 10.06.2022 tarih ve 2022/01 sayı ile atık malzeme toplayıcıları ile ilgili uygulanacak esaslara ilişkin alınan karar gereğince ilimiz sınırları içerisinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi ‘ne uygun olarak “bağımsız toplayıcı” belirlenecektir.

1. GENEL BİLGİLER

• Sıfır Atık Yönetim Sistemi‘ne uygun olarak bağımsız toplayıcılar; bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar, açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimler ve sıfır atık belgesi verilen yerler haricinde; meydan, bulvar, cadde, sokak, parklar vb. alanlardan topladığı sıfır atıkları, günlük olarak atık getirme merkezine veya atık depolama merkezine getireceklerdir.

• Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetlerinde bulunacak şahıslar, Kilis Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne başvurarak gerekli izinleri alacaklardır. İzin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılacaktır.

• Şahıslar faaliyetlerini Kilis il sınırları içerisinde yürüteceklerdir.

• Faaliyet izni verilen şahıslara Belediye Başkanlıkları tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve renkte reflektörlü yelekler verilecektir. Yeleklerin ön ve arka kısmında numara ile il adı bulunacak ve yine bu bilgiler belediyede kayıt altına alınacaktır.

• Şahıslar izin aldıkları il sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklardır.

• Yaka kartları ve yelekler, adına düzenlenen kişiler dışında başkalarınca kullanılmayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır.

• Hurda ve atık kağıt toplamak amacı ile faaliyet izni verilen şahıslar 09:00-22:00 saatleri arasında çalışacaklardır.

• Hurda ve atık malzeme toplamasına izin verilen şahıslar malzeme toplamak amacıyla çöp konteynerleri içerisinden malzeme almak amacıyla çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır.

• Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıslar veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 24 saat içerisinde Zabıta Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

• Hurda ve atık malzeme toplayan şahısların kullanmış olduğu motosikletlerin plaka denetimleri yapılacak, olmaması halinde yasal işlem başlatılacaktır.

• Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan kişilerin faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir.

 

2. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Projeye katılımcı olarak başvuru yapabilmek için son tarih olan 08/07/2022 tarihi saat 17:00’a kadar Kilis Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

• Başvuru bizzat katılımcı tarafından yapılacak olup, kimlik belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile başvurulacaktır.

• Toplayıcının müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir.

• Katılımcı herhangi bir iş kolunda çalışmadığını gösterir e-devlet çıktısı sunmak zorundadır.
• Geçimini sıfır atık sokak toplayıcılığından sağlıyor olmak zorundadır.

• Başvuru yapan toplayıcılar il/ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olduğunu belgelendirebileceği ikametgâh belgesi sunmak zorundadır.

• Katılımcı başvuruları incelendikten sonra şartları uygun olanların isim listeleri 30/07/2022 tarihinde açıklanacaktır.

• Açıklanan başvuru sonuçlarına itiraz süresi son tarihi 05/08/2022 tarihi saat: 17:00’dır. İtirazlar Kilis Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne yapılacaktır.

 

Bilgi için;
Telefon Numarası: 0544 181 79 79
Adres: Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi Atık Getirme Merkezi Merkez/KİLİS