İlkokul Öğretmenleri Yapı Kooperatifi;

 

İlimiz Merkez İlçe Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi 3438 ada 7, 17, 18 ve 19 parsellerde kayıtlı taşınmazların tevhit edilmesi için Belediyemiz Encümenince 02.06.2022 tarih ve 245 sayılı Encümen Kararı alınmıştır. Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Madde: 7 (4) ”Parsel yüzölçümü, cephesi, çekme mesafeleri ve benzeri nedenlerden dolayı imar mevzuatına göre yapı yapılması mümkün olmayan ya da yapılaşma şartlarının sağlanmasına rağmen bu durumlardan dolayı yapı izni verilemeyen imar parselleri; kendi aralarında anlaşmaları için ilgili idare tarafından parsel maliklerine yapılacak tebliğden itibaren, 3 ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması halinde veya maliklerden birinin talebi üzerine idarece resen; tevhit ve gerektiğinde ifraz yapılmak suretiyle, imar planı, imar mevzuatı ve yapılaşmaya uygun hale getirilir. İfraz işlemi yapılacak ise parsellerin tevhit edilmeden önceki mülkiyetinin bulunduğu konumuna göre yapılır.” hükmünde parsel sahiplerine 3 ay süre ile tebligat yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak 3438 ada 19 parsel sahibi İlkokul Öğretmenleri Yapı Kooperatifi’nin adresi bulunamadığından Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 29. Maddeleri’ne göre ilan edilmiştir.

3 aylık ilan süresi içerisinde İlkokul Öğretmenleri Yapı Kooperatifi adına söz konusu tevhit işlemi için onay verip vermediğine dair imzalı evrakğın Belediyemize iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tevhit işlemine onay verilmiş sayılacak ve işlemlere başlanılacaktır.