2022 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  06/06/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :

I- Açılış ve Yoklama
2- Araç Hibesi
3- Yetki Verilmesi
4- Kadro ihdası ve Dolu-Boş Kadro Değişikliği
5- Sözleşmeli Personel İstihdamı
6- 2 Nolu Ücret Tarifesinin Yeniden Değerlendirilmesi
7- Özel Halk Otobüsü
8- İmar Plan Değişikliği
9- İmar Plan Değişikliği (Düzeltme)
10- İmar Plan Değişikliği (İtiraz)
I I- İmar Plan Değişikliği Karar İptali
12- Hisse Satışı
13- Tahsis
14- Kamulaştırma
15- Trampa ve Yetki Verilmesi
16- Dilek, Temenniler ve Kapanış