2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  09/05/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- 2021 Yılı Kesin Hesabı
3- Ticari Taksi Durağında Kapasite Artırımı
4- İmar Planı Değişikliği
5- Hisse Satışı
6- Tahsis Talebi
7- Tahsis İptali
8- Dilek, Temenniler ve Kapanış