2022 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  04/04/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama
2- 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
3- Denetim Komisyon Kararı Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi
4- Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
5- İmar ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi Seçimi
6- Belediye Encümeni Üyesi Seçimi
7- Ücretsiz Personel Servis Aracı Özel İzin Belge Bedeli
8- Kudeb Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi9- Takas
10- Hisse Satışı
11- Hisse Satışına İtiraz
12- İmar Plan Değişikliği
13-Dilek, Temenniler ve Kapanış