Ticari Taksi (T Plaka) ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Belediye Meclisi’nin ilgi sayılı kararıyla Kilis Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluk alanı içerisinde Taksi indirme, bindirme ve bekleme yerleri, Taksilerde olması gereken şartlar, Denetim ve yaptırım şartları ile taksi işletmecilerinin uyması gereken kurallar, ihtiyaç halinde yeni plaka ve durak tahsislerinin ne şekilde yapılacağını kapsayan “Ticari Taksi (T Plaka) ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” aşağıda sunulmuştur.

TİCARİ TAKSİ ( T PLAKA ) VE TAKSİ DURAKLARI  ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ