2022 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  07/03/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM : 

1- Açılış ve Yoklama
2- Muhtelif Sokak Ve Caddelerin Cephe Düzenlenmesi Projesi
3- Bisiklet Yolu
4- Boş Kadro İptal-İhdası
5- S Plaka(Personel Servisi) İhale Edilmesi
6- Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
7- Ulaşım Kart Ücretleri
8- 2022 Yılı 2 nolu Ücret Tarifesi Düzenlemesi
9- Otobüs Terminali Ücret Tarifeleri
10- Yola Terk Bedelinin Ödenmesi
11- İntifa Hakkının Devamı
12- Kamulaştırma ve İmar Planı Değişikliği
13- İmar Planı Değişikliği
14- İmar Planı Değişikliğine itiraz
15- Kamulaştırma
16- Hisse Satışı
17- Dilek, Temenniler ve Kapanış