PERİYODİK MUAYENE BASVURU DUYURUSU

PERİYODİK MUAYENE BASVURU DUYURUSU

      3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunludur. 2020 ve daha önceki yıllarda damgalanmış olup damga süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için Ocak ayının başından 28 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara Periyodik Muayene başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Ölçü ve tartı aleti kullanıcılarından damga süresi dolduğu halde periyodik muayene müracaatı yapmayanlar hakkında, daha sonra yapmış olsalar dahi 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ölçü ve tartı aleti başına 991,00 (dokuzyüzdoksanbir) Türk Lirasından 18.217,00 (onsekizbinikiyüzonyedi) Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanması ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir,

İlgililere önemle duyurulur.

PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU YAPILACAK YERLER

1- TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ‘NE; (TSE)

  1. a) Tartım kapasitesi 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri (oto kantarı)
  2. b) Diğer ölçü aletleri (lastik hava basınç sayaçları,adblue, mobil tanker sayacı)
  3. c) Akaryakıt ve LPG, CNG, sayaçları

NOT: Başvurular https://başvuruportal.tse.org.tr sayfası üzerinden e-devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

2- GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARINA (KİLİS BELEDİYESİ);

Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri

Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan kapasitesi 2.000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri

2) Asma teraziler

3) Tek kollu kantarlar

4) İbreli teraziler

3- YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİNE;

  1. a) Otomatik tartı aletleri
  2. b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri
  3. c) 2’inci maddenin (a) bendinde belirtilen tartı aletleri (Belediyenin yapacağı) dışındaki tartım kapasitesi 2.000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
  4. d) Taksimetre (Muayene tarihi itibarıyla 3 yılda bir)
  5. e) Takograf cihazları (Muayene tarihi itibarıyla 2 yılda bir)
  6. f) Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları muayene başvuruları.

 

NOT: Yetkili muayene servislerine https://msurapor.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.