2022 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  07/02/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Plan Bütçe Komisyon Kararı
3- İmar ve Diğer İşler Komisyon Kararı
4- Zabıta ve İtfaiye Personeli 2022 Yılı Maktu Mesai Düzenlemesi.
5- Araç Hibesi
6- Ulaşım Kartı Ücret Tarifesi
7- Altyapı Ekipleriyle Protokol Yapılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
8- Kamulaştırma
9- Hisse Satışı
10-Takas
11-İmar Planı Değişikliği