2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2022 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  03/01/2022 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- 2022 Yılı Meclis Tatil Ayının ve Toplantı Gününün Belirlenmesi
3- Denetim Komisyonuna Üye Seçimi
4- 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Sunulması
5- Bütçe İçi İşletme Sermaye Belirleme
6- Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi
7- 6 adet Cadde ve Sokakta Cephe Düzenleme Yapım İşi için İller Bankası A.Ş. den Kredi Kullanılması
8- Proje Katkı Payı Ödenmesi
9- Öğrenci Servisi Fiyat Tarifesi
10- Taksimetre Ücret Tarifesi
11- Ticari Taksi (T Plaka) Ve Taksi Durakları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı
12- Yeni Hastane Taksi Durak ve Plaka İhale Edilmesi
13- Hisse Satışı
14- İmar Plan Değişikliği
15- İmar Planı Değişikliği(Düzeltme)
16- Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği
17-Dilek, Temenniler ve Kapanış