2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  06/12/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama
2-GAZDAŞ Genel Kurulu Hk.
3-Kadro İptal-İhdas
4-Üçlü İyi Niyet Anlaşması Protokolü
5-Yetki Verilmesi
6-Yeni Hastane Taksi Durak ve Plaka İhale Edilmesi Hakkında
7-Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
8-Tahsis
9-Kamulaştırma
10-Kamulaştırmaya İtiraz
11-Hisse Satışı
12-Hisse Satışı İtiraz
13-İmar Planı Değişikliği
14-Dilek, Temenniler ve Kapanış