2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  01/11/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama
2-2022 Yılı Bütçesi
3-2022 Yılı Ücret Tarifesi
4-Fırınlar Hakkında
5-Mahsuplaşma
6-Tahsis
7-Kamulaştırma
8-Kamulaştırma İtiraz
9-Hisse Satışına İtiraz
10-İmar Planı Değişikliği
11-Dilek, Temenniler ve Kapanış