2021 EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kilis Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ekim ayı olağan Meclis toplantısı yapmak üzere aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile Kilis Belediyesi Meclis Salonunda, Kilis Belediye Başkanı Servet RAMAZAN Başkanlığında toplandı.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Plan ve Bütçe Komisyon Kararları
3-İmar ve Diğer İşler Komisyon Kararları
4-Protokolün İmzalanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi ve Hibe Hk.
5-Hurda Araçlar Hk.
6-İhale İşlemleri
7-Zabıta Müdürlüğüne Araç Alımı
8-Öğrenci Servis Özel İzin Belgesi
9-Ticari Taksi Durağında Kapasite Artırımı Hakkında
10-İmar Planı Değişikliği
11-Hisse Satışı
12-Kamulaştırma
13-Kamulaştırma İtiraz
14-Taşınmazların Satışı
15-Dilek, Temenniler ve Kapanış