2021 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Ekim ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  04/10/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Plan ve Bütçe Komisyon Kararları
3-İmar ve Diğer İşler Komisyon Kararları
4-Protokolün İmzalanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi ve Hibe Hk.
5-Hurda Araçlar Hk.
6-İhale İşlemleri
7-Zabıta Müdürlüğüne Araç Alımı
8-Öğrenci Servis Özel İzin Belgesi
9-Ticari Taksi Durağında Kapasite Artırımı Hakkında
10-İmar Planı Değişikliği
11-Hisse Satışı
12-Kamulaştırma
13-Kamulaştırma İtiraz
14-Taşınmazların Satışı
15-Dilek, Temenniler ve Kapanış