KİLİS BELEDİYESİ EKİPLERİ FAALİYETLER

Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri: Şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım, bordür tamiratı, asfalt yama yapımı çalışmaları yaparak sorunları ortadan kaldırıyor.


Park Bahçe Müdürlüğü Ekipleri: Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Su İşleri Müdürlüğü Ekipleri: Mahallelerimizde ve şehrimizin muhtelif yerlerinde su arıza, bakım onarım ve alt yapı çalışmalarımız devam ediyor.


Zabıta Müdürlüğü Ekipleri: Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren okul servis araçları, okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve belediyemiz servis araçları hizmet yönetmeliği çerçevesinde denetlenmiş, özellikle pandemi kurallarına riayet edilip edilmediği, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı hususlarında uyarılarak denetlemeler gerçekleştirilmiştir.
Denetimlerimiz yıl içerisinde rutin olarak devam edecektir.