2021 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Eylül ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  06/09/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama
2- Meclis Oturumunda Ses ve Görüntü Kaydı Alınması
3- Elektrik Denetleme Sistemi(EDS) Protokolü İçin Başkana Yetki Verilmesi
4- Protokolün İmzalanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
5- Sokak Sağlıklaştırma İşi İçin İller Bankası A.Ş.’ den Üstyapı Proje Kredisi ve Hibe Kullanımı İçin Yetkilendirme
6-Parka İsim Verilmesi
7-Beton Santralleri ve Birikethaneler Hk.
8-Fırınlar Hakkında
9-İşyerlerinin Açılış Kapanış Saatleri Hakkında
10-Park Yapımı
11-Öğrenci Servis Taşıma Ücret Tarifesi
12-Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
13-Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
14-Ticari Araç Plakaları (T-S-M) Hakkında
15-Su Sayaç Bedeli Tespiti
16-M Plaka Yıllık Vize Düzenleme Ücreti
17-Parkomat Uygulaması ve Kapalı Otopark Ücret Tarifesinin Yeniden Tespiti
18-Hisse Satışı
19-Hisse Satışına İtiraz
20-Kamulaştırma
21-Kamulaştırma İtiraz
22-İmar Planı Değişikliği
23-Kapanış ve Temenniler