2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ İLANI

 

2021 / 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KURUMUMUZ

KİLİS  HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE KİLİS BELEDİYESİ KADIN MESLEK ZENGİNLEŞTİRME MERKEZLERİNDE GÖREV ALMAK İSTEYEN

KADROLU (MEB ÖRGÜN EĞİTİM-KURUM DIŞI) /KADROSUZ / ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU İLANIDIR

11 Nisan 2018 tarihli Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda kurumumuza 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere EK-2 ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme formuna esas belgeler ile kadrosuz  ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır.

Başvuru işlemleri aşağıda belirtilen başvuru takvimi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile açıklamalar doğrultusunda e-yaygın  ( https://e-yaygin.meb.gov.tr ) sistemi üzerinden E-DEVLET şifresi ile bizzat yapılacaktır. İlanen duyurulur. 29 TEMMUZ 2021

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ : 09 AĞUSTOS 2021 – 31 AĞUSTOS 2021

 

DUYURU 2 AĞUSTOS  2021 – 31  AĞUSTOS 2021
ONLİNE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULARIN ALINMASI 9 AĞUSTOS 2021 – 31 AĞUSTOS 2021
BAŞVURULARIN KURUMUMUZCA ONAYLANMASI 9 AĞUSTOS 2021 – 31 AĞUSTOS 2021
DEĞERLENDİRME 01 EYLÜL 2021 –  6 EYLÜL 2021
TASLAK SIRALAMANIN YAYINLANMASI 8 EYLÜL 2021
 İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  9-10 EYLÜL 2021
SIRALAMANIN İLANI 13-15 EYLÜL 2021
GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASI 16-30 EYLÜL 2021

 

 

 NOT : Kurumumuz kadrolu öğretmenleri haricinde ,Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan kadrolu öğretmenler ve diğer resmi kurumlarda ki kamu görevlileri, emekli olanların başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü E-YAYGIN ( https://e-yaygin.meb.gov.tr) sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılması gerekmektedir. Evrak teslimi yapılmayacak olup, görevlendirme olduğunda istenilecektir.

 

Ö N E M L İ DUYURULAR

 

1-Başvurular ” e YAYGIN Sistemi/Başvurular ve Usta Öğretici Başvuruları” ekranı üzerinden yapılacaktır.

2-Başvuruların “ONAY İŞLEMİ” ise kurumun yetkilileri tarafından; Başvurular/Usta Öğretici Başvuru Onay modülü üzerinden yapılacaktır.

3-Başvuruların onaylanması için istenilen evrak, belge ve bilgilerin eksiksiz bir şekilde “e YAYGIN” sistemine yüklenilmesi gerekmektedir.

4-Eğitmenler, “e YAYGIN” sistemine T.C. kimlik numaraları ve -e DEVLET şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

5-E- YAYGIN sistemine belgelerinin tamamını yüklemeyen, eksik veya hatalı yükleyen eğitmenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayıp reddedilecektir

6-Kurumumuza Usta Öğreticilik başvurusunda bulunan eğitmenlerin; başvuru durumlarını (ONAYLANDI/REDDEDİLDİ) “E YAYGIN” sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.

7- Halk Eğitimi Merkezlerinde çalışılan süreler hizmet döküm çizelgesinde yer alan bilgilere göre “İş Deneyimi Bilgileri” bölümüne  Yıl Yıl olacak şekilde işlenmelidir.

8-Başvuru yapılan alanda açılabilecek kursla ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün WEB Sitesinden  indirilecek kurs modül programı (özellikle programın “Eğitimciler” ile ilgili bölüm) incelendikten sonra usta öğretici başvurusu yapılacaktır. Kurs verebileceğinizi belirttiğiniz alan ile ilgili bir okuldan mezun değilseniz mutlaka ustalık / yeterlik belgesi istenmektedir.

9-MEB Personeli, Usta Öğretici, Kamu Personeli ve Emekli olan başvuru sahipleri bu işlemleri yapacaklardır.

10- Kurumumuzca E-YAYGIN üzerinden planlanan kurslarda eğiticilerin eklenmesi bu sistem üzerinden yapılacağından, e-yaygın sistemini kullanmak mecburidir.

11-E-Yaygın sisteminden yapılan başvurularda son tarih 31 Ağustos Salı günüdür. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular veya yanlış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-E-yaygın üzerinden yapılan başvurular ön başvuru niteliğindedir. Görev verildiğinde kurumumuza getirilmesi gereken evraklarda eksiklik veya yanlış bilgi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

13-Usta öğretici görevlendirmeleri ile ilgili, usta öğretici değerlendirme formu  “Ek-2”  de oluşan puanlara göre İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı / Şube Müdürü başkanlığında kurulacak komisyon tarafından puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Onaylananların sıra listesi en geç 15 Eylül 2021 günü  https://kilishem.meb.k12.tr  internet adresi üzerinden yayınlanacaktır.

14-Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ilgili yönerge ve genelgeleri doğrultusunda değerlendirilerek, sıralama yapılacaktır. Bu sıralama dikkate alınarak kurslarımız 01 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlayacaktır.

15- Sistem daha önce görev yapmış olanların eğiticiliğini iptal ettiği için; Daha önce görev yapmış olan öğretmen, kamu görevlisi ve usta öğreticilerimizde başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.

16- Oryantasyon eğitimi belgesi olmayanlar başvuru esnasında belirtmeleri gerekmektedir. (Oryantasyon eğitimi olmayanlara yönelik açılacak oryantasyon eğitimine kayıtları yapılacaktır.)

17- Evrak yüklemelerde tarayıcılar ile PDF dosyası yapılması tavsiye olunur.

18- Başvurularda hizmet yılı olarak-SGK  da geçen gün hesabında MEB’de ve Özel Rehabilitasyonlarda geçen süre ( 360 gün 1 puan ) hesaba katılacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Görev verildikten sonra getirilecektir)

1-Başvuru Formu ( Kurumumuzdan alınacaktır) – (Başvuru Formuna Fotoğraf eklenecektir)

2-Kimlik Fotokopisi

3-Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En  Son Mezun Olunan Okulun diploma fotokopisi(Aslını da getiriniz)  )

4-Antrenörlük ( Vizeleri alınmış) / Usta Öğreticilik Belgesi / Yeterlilik Belgesi / Sertifikalar)

5-Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi ( Belgeniz yok ise Halk Eğitim e başvuru yapınız.)-( Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.)

6-SGK Hizmet Dökümü/(4-A/BARKODLU  / E-Devlet’ten Alınabiliyor)

7-Erkek çalışanlar için askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge

8-Adli Sicil Kaydı-(Yakın Tarihli-E-Devlet’ten Alınabiliyor)

9- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası (Varsa)

10- Sağlık Raporu (Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir)

11- Aile Bildirim Formu (Kurumdan alınacaktır)

12- Emekliler İçin ( Emekli olduğunu gösterir belge )

13- Hijyen Eğitimi (Güzellik ve sac bakımı alanında başvuruda bulunanlar tarafından verilecektir.)

14- Her branş kendi içinde değerlendirileceği için görev almak istediğiniz  her branş için ayrı  ayrı dosya oluşturmanız gerekmektedir. (Örneğin bir beden eğitimi öğretmeni hem futbol hem de basketbol kursu açmak istiyorsa  iki  ayrı dosya teslim etmesi gerekmektedir.)

15- Meb-Örgün Eğitim Kurumları ile Diğer Resmi Kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin getireceği evraklar:

  1.    a) Başvuru Formu( Kurumumuzdan )
  2.    b) Görev Yeri Belgesi
  3.    c) Diploma
  4.    d) Oryantasyon Belgesi ( Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan İstenilmemektedir.) vermesi yeterlidir.
  5.    e) Var ise  ( Antrenörlük, Sertifika…gibi )

16- Başvurularda istenilen evrakları telli mavi dosya içerisinde sırasına göre dizerek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

17- Evrak teslimi kurs görevi verildiğinde yapılacaktır.

NOT : Başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belge düzenleyerek ve aykırı beyanda bulunarak başvuruda bulunanlar ile gerçeği gizleyerek başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.