2021 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  05/07/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-09/06/2021 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Kararları
3-14/06/2021 Tarihli İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararları
4-Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
5-Mezar Yeri Ücreti
6-Akıllı Bisiklet Fiyat Tarifesi
7-Motosiklet Alımı
8-Kenti İçi Temizlik, Çöp Toplama ve Çöp Nakli Araç Kiralama İhalesi
9-Gazdaş Genel Kuruluna Görevlendirme
10-Alt Yapı Bedelleri
11-Kamulaştırma ve Protokol İçin Başkana Yetki Verilmesi
12-Masal Evi Mekan Talebi
13-Hisse Satışı
14-Kamulaştırma İtiraz
15-Kamulaştırma
16-İmar Planı Değişikliği
17-Tahsis
18-Kapanış ve Temenniler