2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  07/06/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-21/05/2021 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Kararları
3-27/05/2021 Tarihli İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararları
4-Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
5-Belediye Şirketinin Temsili İçin Yetki Verilmesi
6-Çalışma, Görev, Sorumluluk Yönetmeliği
7-Belediye Eski Hizmet Binası ve Renk Çarşısı
8-Ticari Araç Plakaları(T-S-M) Hakkında
9-Kamulaştırma
10-Kamulaştırma İtiraz
11-Hisse Satışına İtiraz
12-İmar Planı Değişikliği
13-Mücavir Alan Genişlemesi
14-Kapanış ve Temenniler