2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile  17/05/2021 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-09/04/2021 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Kararları
3-13/04/2021 Tarihli İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararları
4-2020 Yılı Kesin Hesabı
5-İmar ve Diğer İşler Komisyonu Üye Seçimi
6-Katı Atık Yönetim Birliğine Üye Seçimi
7-Kadro İptal-İhdas
8-Mannheim – Kilis Sosyal Tesisi Hk.
9-2021 Ücret Tarifesi Düzeltme
10-ATM Yer Tahsis Bedeline İtiraz
11-Ücretsiz Servis Aracı Özel İzin Belgesi
12-Üst Yapı Bedelleri
13-14 Nisan 2021 Tarih ve 31454 Sayılı Resmi Gazete Kararı
14-Hisse Satışı
15-Kamulaştırma
16-İmar Planı Değişikliği
17-Kapanış ve Temenniler