2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM      

 • Açılış ve Yoklama
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
 • İmar ve Diğer İşleri Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
 • 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
 • Denetim Komisyonu Raporu Hakkında Meclise Bilgi Verilmesi
 • Meclis Başkan Vekili Seçimi
 • Katip Üye Seçimi
 • Encümen Üyesi Seçimi
 • Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Seçimi
 • İmar ve Diğer İşleri Komisyonu Üyesi Seçimi
 • 01/03/2021 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararı ile alınan “Bütçe İçi İşletme Kurulması” kararında düzeltme yapılması,
 • İlimiz Doğan Güreş Paşa Mahallesinde bulunan 2628 ada, 2 parselde Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz için bu alana Cami Alanı yapılacağından Belediyemizle Hayırsever arasında yapılacak protokolde Belediye Başkanımız Servet RAMAZAN’a imza yetkisi verilmesi,
 • İlimiz Fatih Sultan Mahallesi, 2621 ada, 1 parsel, 1.840,05 m2 ve Atatürk Mahallesi, 1827 ada, 1 parselde 10.016,44 m2 yüzölçümlü belediyemize ait taşınmazlar için Milli Emlak Müdürlüğüyle yapılan yazışmalar sonucunda Belediyemiz vergi borcuna mahsuben bu taşınmazların toplamda 4.833.349,87-TL bedelle devrinin yapılması ve devir işlemlerinde Belediye Başkanımız Servet RAMAZAN’a imza yetkisi verilmesi,
 • Dolap Pazarı Caddesinin 3194 sayılı imar kanununun 21. Maddesi son fıkrası gereğince Belediyemizce hazırlanan ve Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan cephe düzenleme projesinin Belediye Meclisince onaylanmasına bu proje kapsamında özel mülkiyete tekabül eden harcamaların 5393 sayılı belediye kanunu ile 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ve imar kanunu hükümleri gereğince özel mülkiyete konu yapının cephesine isabet eden kaplama, boya, söve, klima seperatörleri ile dükkanlardaki kepenk, ve tabela masraflarının projenin kesin kabulünden sonra 2 yıl içerisinde 4 eşit taksitle tahsili hususunda karar verilmesi,
 • Ticari Taksi Durağı Talebi: İlimiz Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi No:33/A ve Ekrem Çetin Mahallesi Hukuk Caddesi No:5/1 adreslerinde; (Karartaş Toki Evleri ve Ekrem Çetin Mah. Hukuk Cad.-Polisevi-Zirve Sitesi bölgelerine) ticari taksi durağı açılması taleplerinin değerlendirilerek, Belediyemiz Ticari Taksi Yönetmeliği ve 2886 sayılı kanun kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak üzere belediye encümenine yetki verilmesi konusunda karar alınması
 • Elbeyli İlçe Belediyesinin; İlimiz Elbeyli İlçesi Şehit Yalçın Nane Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Çobanbey yolu üzerinde Suriye`ye giden-gelen tırların ve diğer araçların dinlenebileceği yol güzergahında yaklaşık 8 dönümlük bir alanda park çalışması yapıldığı ve bahse konu park tamamlandığında, Milletimizin birliği ve beraberliği ile Ülkemizin bütünlüğü davasına hizmet eden insanlarımızın isimlerinin ve aziz hatıralarının yaşatılması için, Görevine devam ederken vefat eden Kilis Belediye Başkanımız Av.Mehmet Abdi BULUT`un ismi verileceği Söz konusu parkın tamamlanması için Elbeyli Belediyesinin bütçesi yeterli olmadığından bir kısım taleplerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması talebi,
 • Taşınmaz Tahsisi: Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nın İlimize özgü yöresel ürünlerin ve yemeklerin ön plana çıkartılarak Gastronomi Turizminin artırılmasını amaçlayan “Sınırın Lezzetleri Sınırları Aşıyor” projesi kapsamında yöresel ürünlerin sergileneceği Sergi ve Fuar Alanı yapılmak üzere Belediyemizce uygun görülen taşınmazın tahsisi talebi,

 

 • Kamulaştırmaya İtiraz;
 1. İlimiz Yaşar Aktürk Mahallesinde bulunan tapunun 821 ada, 48 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması için alınan 08/01/2021 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclis Kararında alınan m2 için 50,00 TL bedele itiraz,
 2. İlimiz Hindioğlu Mahallesinde bulunan tapunun 494 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması için alınan 07/02/2021 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararında alınan 000,00-TL bedele itiraz,
 3. İlimiz Meşhetlik Mahallesinde bulunan tapunun 782 ada, 51 ve 53 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması için alınan 02/11/2020 tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis Kararında alınan 000,00 TL bedele itiraz,
 • Kamulaştırma;
 1. İlimiz Yaşar Aktürk Mahallesinde bulunan tapunun 821 ada, 40 parselde imar planında mezarlık alanı olarak görülen taşınmazın kamulaştırılması talebi,
 2. İlimiz Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan tapunun 3163 ada, 19 parselde imar planında yola giden kısmın kamulaştırılması talebi,
 3. İlimiz Mücahitler Mahallesinde bulunan tapunun 2814 ada, 6 parselde imar planında Belediye Hizmet alanı olarak görülen taşınmazın kamulaştırılması talebi,
 4. İlimiz Nurettin Mahallesi 403 ada, 29 parselde kayıtlı Mehmet Tevfik SABUNCUOĞLU ve Cemil SABUNCUOĞLU adına kayıtlı 889/98521 ve 94392/98521 hissenin Kamulaştırılması.
 • Hisse Satışı: İlimiz Necmettin Erbakan Mahallesinde bulunan tapunun Ada:2691 parsel:6’da kayıtlı 880,80 m2’lik taşınmazda belediyemize ait 23964/88080 hisseye karşılık gelen 239,64 m2’lik hissenin diğer hissedar tarafından satın alma talebi,
 • İmar Planı Değişiklikleri:
 1. Fehime AŞICIOĞLU’nun ilimiz Şıh Mehmet Mahallesi, 1656 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazının zemin katının asma katlı ticarete dönüşmesini talebi,
 2. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin İlimiz, Demirciler Mahallesinde bulunan 2674 ada güneyi, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi, 2832 ada, 16 parsel güneyi, Atatürk Mahallesi, 1840 ada, güneyi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 3161 ada, doğusu, Ekrem Çetin Mahallesi, 1335 ada batısındaki alana bölgedeki konut alanlarının ihtiyacını karşılayacak trafo alanına dönüşmesiyle ilgili imar planının onaylanması talebi,
 3. Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 16/03/2021 tarih ve 908 sayılı yazısında İlimiz, Meşhetlik Mahallesi, 2585 ada, 1 parsel ile 3169 ada, 6 parselin arasında bulunan yolda İdarelerine ait yeraltında gömülü yakıt tankları, yakıt pompası, bakım ve onarımın yapıldığı tamirhane bulunduğundan bu alanda imar planı değişikliği yapılarak bu alanın İdarelerine kazandırılmasını talebi,
 4. Ömer PALANCIOĞLU’nun İlimiz, Ekrem Çetin Mahallesi, 3377 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu alanda baz istasyonları bulunduğundan ve baz istasyonları için GSM Şirketiyle kira sözleşmesi imzaladığından bu alanın bir kısmının eş değer alan gösterilerek konut alanına dönüşmesini talebi,
 5. İlimiz Kazım Karabekir Mahallesi, 2291 ve 2292 adalarda kayıtlı taşınmazların emsal sabit tutulup bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili ekli imar planı değişikliğinin onaylanması,
 6. Zeynep Muhtar ve Murat Cumhur MUHTAR’ın Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, 3491 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kadastral durumuna göre yolları düzeltilmesi ve 4 metrelik bahçe mesafesinin kuzeyden verilmesi talebi,
 7. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/03/2021 tarih ve 22699744 sayılı yazısında İlimiz, Yaşar Aktürk Mahallesi, 281 ada, 5 parselin bahçe mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi,
 • Dilek Temenni ve Kapanış,