İlimiz Merkez İlçe Muallim Rıfat Bilge Mahallesi

İlimiz Merkez İlçe Muallim Rıfat Bilge Mahallesi 190 ada 14 parsel açık adresi Muallim Rıfat Bilge Mahallesi Ekinciler sokak No:9 Merkez/KİLİS de kayıtlı taşınmaz için 16.03.2021 tarih ve 3818 sayılı dilekçeye istinaden teknik ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde, mahallenin huzuru ve madde bağımlıları tarafından kullanımının engellenmesi amacıyla yapının mülkiyet sahiplerince temizlenmesi, kapı ve pencerelerinin sağlamlaştırılması ve Belediyemize İvedilikle bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.