İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Tutanağı

  T.C
KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İLAN TUTANAĞI

 İlimiz Meşetlik Mahallesinde bulunan tapunun Ada:779 Parsel:11’de bulunan taşınmaz için Zübeyr Talha Türbesinin çevresinin açılması amacıyla ammenin menfaati bakımından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun ve 4650 sayılı kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 5. maddesi gereğince kamulaştırılmasına 22/12/2020 tarih ve 312 sayılı Encümen kararı verilmiştir. Ancak mülkiyet sahibi Akif KADAYIFÇI vefat ettiğinden ve adres bilgisine ulaşılamadığından Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Madde 49 ’a göre gazete ve elektronik ortamdan ilana çıkılması hasıl olmuştur.

 

Bu karar doğrultusunda  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun (4650 sayılı Kamunun 3. maddesi ile değişik) 8. maddesine göre Zübeyr Talha Türbesinin çevresinin açılması amacıyla ammenin menfaati bakımından 2942 sayılı kamulaştırma işlemi için Uzlaşma Komisyonu kurulmuş ve bu komisyonla görüşmek üzere İlimiz Meşetlik Mahallesinde bulunan tapunun Ada:779 Parsel:11’de bulunan taşınmazın varislerinin 1 aylık süre içinde tapu senedi ve kimlik ile birlikte  Belediyemize gelmesi rica olunur.