2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama
2-2021 Yılı Maktu Mesaisi
3-Bütçe İçi İşletme Kurulması
4-2021 Ücret Tarifesi Düzeltme
5-Ticari Taksi Taşıma Ücret Tarifesi
6-Kilis Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları İnşaatı Yapım işi Denetim Hizmetlerinin Devir Teslimi
7-Alt Yapı Ekipleri İle Yapılacak Protokoller İçin Asfalt Kalınlığının En az 10 Cm üzerinden Hesaplanması
8-Tahsis
9-Şartlı Tahsis
10-Taşınmaz İadesi
11-İmar Planı Değişikliği
12-Hisse Satışı
13-Kamulaştırma
14-Taşınmaz Takası
15-Kapanış ve Temenniler