2021 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış ve Yoklama
2-Belediye Meclis Toplantı Salonuna İsim Verilmesi
3-Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
4-Teminat Mektubu Hk.
5-İsimsiz Parklar
6-Alt Yapı Ekipleriyle Protokol Yapılması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
7-Alt Yapı Koordinasyonu
8-Alın Terime Değer Katıyorum Projesi Hk.
9-Taksi Durağı Talebi
10-S Plaka(Personel Servisi) İhale Edilmesi Hakkında
11-Taksi Durağında Kapasite Artırımı Hakkında
12-2021 Yılı Dolmuş Ücret Tarifesi
13- Taksi Durağı Devri
14-İmar Planı Değişikliği
15-Kamulaştırma
16-Kapanış ve Temenniler