2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2021 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2- Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
3- Meclis Toplantı Günü ve Tatil Ayının Belirlenmesi
4- Denetim Komisyonuna Üye Seçilmesi
5- Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi
6- Kadro İptal İhdas
7- Kamyonet İçin Tuz Serici ve Kar Küreme Bıçağı Alınması
8- M Plaka Yıllık Vize Düzenleme Ücreti
9- Semt Pazarı işgal ücretleri
10-Otogar Kira Değerlendirmesi
11-Hibe
12-Tahsis
13-İmar Planı Değişikliği
14-İlave İmar Planı
15-Kamulaştırma
16-Hisse Satışı
17-Hisse Satışı İtiraz
18-Yola Terk Bedelinin Ödenmesi Talebi
19-Kapanış ve Temenniler