2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

T.C.
 KİLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 Yazı İşleri Müdürlüğü   

     Belediyemiz Meclisi 2020 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere aşağıda
belirtilen gündem maddeleri ile Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis
toplantı salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama
2-Plan ve Bütçe Komisyonu Kararları
3-İmar ve Diğer İşler Komisyonu Kararları
4-Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
5- Belediye Şirketinin Temsili İçin Yetki Verilmesi
6-Kira Bedelinin Düzenlenmesi
7- Mevcut Sebze Halinin Taşınması
8- Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği
9- Motopomp Talebi
10-Personel Servis Talebi
11- Öğrenci Servis Özel İzin Güzergâh Belgesi Ücret Tarifesi
12-İmar Planı Değişikliği
13-Hisse Satışı
14-Talep
15- Sokak ve Cadde İsimlerinin Belirlenmesi
16-Kapanış ve Temenniler